ข้อตกลงและเงื่อนไข

ข้อตกลงและเงื่อนไขการชำระเงิน 
ท่านตกลงที่จะปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ คำสั่ง ระเบียบการดำเนินงาน ข้อกำหนด เงื่อนไข นโยบาย และคำแนะนำทั้งหลายเกี่ยวกับการสั่งซื้อสินค้าผ่านแพลตฟอร์มนี้ รวมถึงอนุญาตให้บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย ประมวลผลข้อมูล ตามประกาศเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนตัวของท่าน การแก้ไขเพิ่มเติมใดๆในสิ่งที่กล่าวมาข้างต้นซึ่งออกใช้โดยบริษัทฯ ถือว่าท่านได้รับทราบและยอมรับข้อผูกพันตามการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเมื่อมีการเผยแพร่บนแพลตฟอร์มแล้ว

ข้อตกลงและเงื่อนไขการชำระเงินนี้จะมีผลบังคับใช้ต่อคำสั่งซื้อสินค้าและการชำระเงินที่กระทำโดยท่านและผู้ขายเท่านั้น

 1. ท่านตกลงที่จะชำระค่าสินค้าด้วยการโอนเงินเข้าบัญชีบริษัทฯ บัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต หรือช่องทางอื่นใดที่สามารถใช้ชำระหนี้ตามกฎหมายได้
 2. ท่านยินยอมที่จะไม่ยกเลิกการชำระเงินในภายหลังเว้นเสียแต่ว่า การสั่งซื้อสินค้าระหว่างท่านและบริษัทฯ ไม่เป็นไปตามข้อตกลง ไม่ได้รับการส่งมอบสินค้า หรือสินค้าที่ท่านได้รับมีลักษณะแตกต่างจากรายละเอียดทีท่านได้รับจากบริษัทฯ อย่างมีนัยยะสำคัญตามแต่วิจารณญาณของบริษัทฯ 
 3. ท่านรับทราบถึงระเบียบการขอคืนเงินที่ชำระสำเร็จจะกระทำได้ต่อเมื่อบริษัทฯ ยินยอมและเป็นผู้แจ้งความประสงค์ที่จะทำการคืนเงินเท่านั้น
 4. ท่านรับทราบถึงการคืนเงินทั้งหลายให้ทำผ่านกลไลการชำระเงินเดิมและให้แก่บุคคลที่ทำการชำระเงินนั้น หรือตามแต่จะตกลงกันเป็นกรณีไป
 5. ท่านรับทราบถึงการไม่รับประกันเงินคืนจะเข้าสู่บัญชีของท่านอย่างตรงต่อเวลา การดำเนินการชำอาจจะใช้เวลาและขึ้นกับแต่ละธนาคาร และ/หรือผู้ให้บริการการชำระเงินที่ดำเนินการคืนเงินนั้น และ/หรือการตรวจสอบการคืนสินค้าที่ส่งคืน หรือเสียหาย
 6. เด็กและเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี จะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองก่อนการสั่งซื้อสินค้า และให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บริษัทฯ

นโยบายการเปลี่ยนคืนสินค้า 
บริษัทฯ จะให้ท่านเปลี่ยน หรือคืนสินค้า โดยมีข้อกำหนด ดังนี้

 1. ลูกค้าสามารถแจ้งการเปลี่ยน หรือคืนสินค้าได้ ภายใน 30 วันนับจากวันที่ท่านได้รับสินค้า
 2. ในกรณีที่ลูกค้าต้องการเปลี่ยนสินค้า และสินค้านั้นไม่มีในสต๊อกหรือขาดตลาดชั่วคราว บริษัทฯ จะทำการเปลี่ยนสินค้าชนิดอื่นที่มีมูลค่าเท่ากัน หรือคืนเงินให้แก่ท่าน 
 3. การเปลี่ยนหรือคืนสินค้า ในกรณีที่ไม่ใช่ความผิดที่เกิดจากบริษัทฯ ลูกค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบในค่าขนส่งคืน และ/หรือการส่งกลับ
 4. ในกรณีที่มีการเปลี่ยนสินค้า บริษัทฯ จะทำการจัดส่งให้ใหม่ภายใน 14 วัน นับตั้งแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับสินค้าคืนมาจากลูกค้า 
 5. ในกรณีที่มีการคืนสินค้า บริษัทฯ จะทำการตรวจสอบสินค้าที่ส่งคืน และดำเนินการคืนเงินให้แก่ท่านโดยเร็ว ทั้งนี้การดำเนินการจะไม่เกิน 30 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับสินค้าคืนมาจากลูกค้า
 6. ระยะเวลาที่กำหนดข้างต้น อาจะมีการเปลี่ยนแปลง หากมีเหตุฉุกเฉิน หรือเหตุจำเป็น เช่น เกิดภัยธรรมชาติ เหตุจลาจล ฯลฯ

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้