phocohanoi2

phocohanoi2

ผู้เยี่ยมชม

phocohanoi2@gmail.com

  Lòng Người Miền Tây Hân Hoan Trước Tết (22 อ่าน)

31 ม.ค. 2567 09:25

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;">L&ograve;ng Người Miền T&acirc;y H&acirc;n Hoan Trước Tết

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;">Mai V&agrave;ng Sớm Nở, L&ograve;ng Người Miền T&acirc;y H&acirc;n Hoan Trước Tết l&agrave; một h&igrave;nh ảnh đặc trưng của v&ugrave;ng đất miền T&acirc;y, nơi m&agrave; sắc v&agrave;ng của c&acirc;y mai vang Viet Nam nở rộ từ sớm đ&atilde; trở th&agrave;nh biểu tượng kh&ocirc;ng thể thiếu trong ng&agrave;y Tết.

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;">H&igrave;nh ảnh những ch&ugrave;m hoa mai nở trắng tinh kh&ocirc;i, trước khi những tia nắng đầu ti&ecirc;n ch&oacute;i lọi, đ&atilde; l&agrave;m cho kh&ocirc;ng kh&iacute; trở n&ecirc;n ấm &aacute;p v&agrave; tr&agrave;n đầy niềm vui tươi mới.

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;">L&ograve;ng người miền T&acirc;y h&acirc;n hoan trước Tết l&agrave; một cảm x&uacute;c đặc biệt, l&agrave; sự hồi hộp, mong chờ những điều tốt l&agrave;nh sẽ đến.

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;">Cảm gi&aacute;c hạnh ph&uacute;c v&agrave; b&igrave;nh y&ecirc;n trước vẻ đẹp của c&acirc;y mai, mỗi ch&ugrave;m hoa như l&agrave; những lời ch&uacute;c ph&uacute;c v&agrave; hy vọng cho một năm mới an khang, thịnh vượng.

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;">T&igrave;nh cảm của người Miền T&acirc;y với c&acirc;y mai kh&ocirc;ng chỉ l&agrave; sự k&iacute;nh trọng với vẻ đẹp tự nhi&ecirc;n m&agrave; c&ograve;n l&agrave; sự gắn b&oacute; mật thiết với văn h&oacute;a, truyền thống của đất đỏ v&agrave;ng n&agrave;y.

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;">H&igrave;nh ảnh Mai V&agrave;ng sớm nở l&agrave; bức tranh sống động của sự h&ograve;a m&igrave;nh v&agrave;o thi&ecirc;n nhi&ecirc;n, l&agrave; niềm tự h&agrave;o về vẻ đẹp cảnh quan độc đ&aacute;o của miền T&acirc;y.

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;">Như một biểu tượng t&acirc;m linh v&agrave; văn h&oacute;a, c&acirc;y mai v&agrave;ng kh&ocirc;ng chỉ l&agrave;m cho l&ograve;ng người h&acirc;n hoan trước Tết m&agrave; c&ograve;n l&agrave;m cho tr&aacute;i tim của mỗi người trở n&ecirc;n ấm &aacute;p v&agrave; tr&agrave;n đầy niềm tin v&agrave;o những điều tốt l&agrave;nh

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;">Chỉ c&ograve;n gần 2 th&aacute;ng nữa l&agrave; đến Tết Đinh Dậu, nhưng tại nhiều tỉnh miền T&acirc;y, cảnh mai v&agrave;ng đ&atilde; bắt đầu bung nụ, nở rực, tạo n&ecirc;n bức tranh đầy m&agrave;u sắc, "ăn" tết sớm.

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;">

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;">Mặc d&ugrave; l&agrave; biểu tượng của niềm vui v&agrave; tươi tắn, nhưng ngược lại, nhiều người d&acirc;n khi thấy mai nở sớm đ&atilde; cảm thấy l&ograve;ng buồn h&acirc;n hoan v&igrave; Tết vẫn c&ograve;n xa lắm.

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;">Một số hộ gia đ&igrave;nh tại c&aacute;c tỉnh như Đồng Th&aacute;p, An Giang, Ki&ecirc;n Giang, TP Cần Thơ đ&atilde; chia sẻ về cảnh mai v&agrave;ng nở sớm tại v&ugrave;ng đất miền T&acirc;y xinh đẹp.

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;">Anh Nguyễn Hữu Dũng, ở ấp Long Th&agrave;nh, x&atilde; H&ograve;a Long, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Th&aacute;p, vui mừng chia sẻ: "Nh&agrave; t&ocirc;i c&oacute; 5 c&acirc;y mai v&agrave;ng nhưng hiện tại đ&atilde; c&oacute; 4 c&acirc;y nở hoa. Mấy năm trước khi nước r&uacute;t, mấy c&acirc;y mai cũng ra b&ocirc;ng l&aacute;c đ&aacute;c, nhưng năm nay th&igrave; hoa nở rộ, đ&oacute;n tết sớm hết lu&ocirc;n".

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;">Nhiều hộ d&acirc;n kh&aacute;c cũng thể hiện t&acirc;m trạng buồn b&atilde; khi mai v&agrave;ng nở sớm. Anh Nguyễn Hữu T&agrave;i chia sẻ: "C&aacute;ch đ&acirc;y một th&aacute;ng, hai anh em định Tết n&agrave;y kiếm mối b&aacute;n mấy c&acirc;y mai để sửa nh&agrave;, thế nhưng b&acirc;y giờ mai ra hoa hết th&igrave; ai d&aacute;m mua nữa".

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;">Nguy&ecirc;n Nh&acirc;n Mai Nở Sớm:

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;">Một nh&agrave; vườn c&oacute; kinh nghiệm trồng mai l&acirc;u năm cho biết, nguy&ecirc;n nh&acirc;n khiến mai nở sớm l&agrave; do m&ugrave;a lũ v&agrave; mưa cung cấp đủ nước v&agrave; dinh dưỡng cho c&acirc;y mai. Tuy nhi&ecirc;n, khi nước lũ r&uacute;t v&agrave; nắng hạn gia tăng nhanh ch&oacute;ng, c&acirc;y mai xuống sức, l&aacute; rụng, v&agrave; đồng thời bắt đầu bung nụ, nở hoa. Do đ&oacute;, việc chăm s&oacute;c c&acirc;y mai, cung cấp đủ dinh dưỡng v&agrave; duy tr&igrave; nước tưới h&agrave;ng ng&agrave;y l&agrave; quan trọng để c&acirc;y mai giữ được đ&uacute;ng độ Tết.

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;">Đối Thoại T&acirc;m Hồn Với Mai V&agrave;ng:

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;">Những h&igrave;nh ảnh của những c&acirc;y mai v&agrave;ng nở sớm như đang kể lời với những người trồng, người chăm s&oacute;c về sự độc đ&aacute;o v&agrave; khắc nghiệt của thời tiết miền T&acirc;y.

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;">Bức Tranh M&agrave;u Sắc Của Tết Miền T&acirc;y:

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;">D&ugrave; buồn l&ograve;ng khi thấy c&acirc;y mai nở sớm, nhưng vẫn c&oacute; những bức tranh m&agrave;u sắc tươi vui khi dạo bước qua c&aacute;c con đường miền T&acirc;y, những vườn mai v&agrave;ng nở rực rỡ t&ocirc; điểm cho kh&ocirc;ng kh&iacute; xu&acirc;n Tết.

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;">Mỗi gốc c&acirc;y mai l&agrave; một t&aacute;c phẩm nghệ thuật tự nhi&ecirc;n, mang đến sự h&agrave;i l&ograve;ng v&agrave; niềm vui cho những ai c&oacute; cơ hội chi&ecirc;m ngưỡng.

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;">Bạn c&oacute; thể chọn mua những phoi mai vang ben tre cực đẹp v&agrave; chất lượng để c&oacute; được một c&acirc;y mai độc đ&aacute;o v&agrave; đẹp ,"

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;">Ph&ocirc;i Mai V&agrave;ng Bến Tre l&agrave; một h&igrave;nh ảnh đặc trưng của v&ugrave;ng đất nổi tiếng miền T&acirc;y, nơi m&agrave; nghệ nh&acirc;n v&agrave; những người trồng c&acirc;y cảnh t&agrave;i năng đ&atilde; tạo ra những t&aacute;c phẩm nghệ thuật độc đ&aacute;o từ ph&ocirc;i mai v&agrave;ng. Bến Tre, với đất đỏ mịn, l&agrave; nơi sản sinh ra những chậu mai với vẻ đẹp tinh tế v&agrave; ấn tượng.

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;">Ph&ocirc;i mai v&agrave;ng được l&agrave;m từ những c&agrave;nh c&acirc;y mai, được nghệ nh&acirc;n tạo h&igrave;nh cẩn thận để tạo ra h&igrave;nh d&aacute;ng độc đ&aacute;o v&agrave; phong c&aacute;ch ri&ecirc;ng biệt.

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;">Mỗi chiếc ph&ocirc;i mai mang theo vẻ đẹp tinh tế của nghệ thuật truyền thống v&agrave; đặc trưng của v&ugrave;ng đất Bến Tre.

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;">Người l&agrave;m nghệ thuật tại Bến Tre thường sử dụng kỹ thuật đi&ecirc;u khắc, m&agrave;i b&oacute;ng để tạo n&ecirc;n những chi tiết tinh xảo tr&ecirc;n ph&ocirc;i mai v&agrave;ng.

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;">Cảm gi&aacute;c tinh tế v&agrave; sự t&ocirc;n trọng đối với vật liệu tự nhi&ecirc;n được thể hiện r&otilde; trong từng đường n&eacute;t, từng chi tiết của sản phẩm.

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;">H&atilde;y gh&eacute; thăm vuon mai dep Ho&agrave;ngLong địa điểm uy t&iacute;n số một miền t&acirc;y để tậu được c&acirc;y mai v&agrave;ng ưng &yacute;

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;">Qu&yacute; kh&aacute;ch c&oacute; thể li&ecirc;n hệ với ch&uacute;ng t&ocirc;i qua c&aacute;c th&ocirc;ng tin sau:

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;">Điện thoại/Zalo: 0905 888 999 &ndash; 0799 888 999 &ndash; 0888777777

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;">Email:Vuonmaihoanglong@gmail.com

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;">Facebook: Vườn mai Ho&agrave;ng Long

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;">Địa chỉ: T&acirc;n Thiềng, Chợ L&aacute;ch, Bến Tre.

171.225.184.208

phocohanoi2

phocohanoi2

ผู้เยี่ยมชม

phocohanoi2@gmail.com

ตอบกระทู้
CAPTCHA Image
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้