an

an

ผู้เยี่ยมชม

annguyenhuynh58@gmail.com

  Chọn chậu hoa mai chưng Tết đẹp đúng chuẩn (87 อ่าน)

5 ก.ย. 2566 14:20

<p dir="ltr"><span style="background-color: transparent; color: #374151; font-family: roboto, sans-serif; font-size: 12pt;">Mỗi khi Tết đến, người ta lu&ocirc;n khao kh&aacute;t trang tr&iacute; ng&ocirc;i nh&agrave; của m&igrave;nh bằng một </span>chậu mai v&agrave;ng<span style="background-color: transparent; color: #374151; font-family: roboto, sans-serif; font-size: 12pt;"> mang lại kh&ocirc;ng gian tr&agrave;n đầy m&agrave;u sắc v&agrave; sự may mắn. Để t&igrave;m cho m&igrave;nh một chậu hoa mai đẹp, bạn n&ecirc;n tu&acirc;n theo những b&iacute; quyết sau đ&acirc;y m&agrave; S&agrave;i G&ograve;n Hoa gợi &yacute;:</span>

<p dir="ltr"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 20pt;">1. Thời điểm th&iacute;ch hợp để tham quan vườn mai:</span>

<p dir="ltr"><span style="background-color: transparent; color: #374151; font-family: roboto, sans-serif; font-size: 12pt;">Khi bạn quyết định chọn chậu hoa mai, h&atilde;y l&ecirc;n kế hoạch thăm vườn v&agrave;o thời điểm vừa sau khi c&acirc;y lặt l&aacute; xong. L&uacute;c n&agrave;y, bạn c&oacute; cơ hội quan s&aacute;t c&acirc;y mai một c&aacute;ch tổng thể, từ dạng, th&acirc;n, c&agrave;nh, đến hoa v&agrave; l&aacute;. Điều n&agrave;y sẽ gi&uacute;p bạn t&igrave;m ra c&acirc;y mai ho&agrave;n hảo, kh&ocirc;ng bị thiếu s&oacute;t.</span>

<p dir="ltr"><span style="background-color: transparent; color: #374151; font-family: roboto, sans-serif; font-size: 12pt;">Tr&aacute;nh việc đi chọn c&acirc;y khi c&acirc;y c&ograve;n xanh tươi v&igrave; bạn sẽ kh&oacute; l&ograve;ng thấy r&otilde; h&igrave;nh d&aacute;ng v&agrave; t&igrave;nh trạng tổng thể của c&acirc;y. K&iacute;ch thước v&agrave; h&igrave;nh d&aacute;ng của c&acirc;y khi c&ograve;n l&aacute; cũng c&oacute; thể kh&aacute;c so với khi bạn mang về chưng.</span>

<p dir="ltr"><span style="background-color: transparent; color: #374151; font-family: roboto, sans-serif; font-size: 12pt;">H&atilde;y tr&aacute;nh chọn c&acirc;y sau khi hoa đ&atilde; nở, v&igrave; thường c&acirc;y mai tại thời điểm n&agrave;y đ&atilde; được người kh&aacute;c mua hoặc chọn sớm hơn. Điều n&agrave;y sẽ giới hạn sự lựa chọn của bạn v&agrave; g&acirc;y kh&oacute; khăn trong việc t&igrave;m </span>gi&aacute; mai v&agrave;ng hiện nay 2023 <span style="background-color: transparent; color: #374151; font-family: roboto, sans-serif; font-size: 12pt;">trong dịp t&ecirc;́t</span>

<p dir="ltr">

<p dir="ltr"><span style="background-color: transparent; color: #374151; font-family: roboto, sans-serif; font-size: 12pt;"></span>

<p dir="ltr"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 20pt;">2. Ti&ecirc;u ch&iacute; chọn c&acirc;y mai v&agrave;ng đẹp:</span>

<p dir="ltr"><span style="background-color: transparent; color: #374151; font-family: roboto, sans-serif; font-size: 12pt;">Khi đ&atilde; đến vườn mai v&agrave;o thời điểm th&iacute;ch hợp, bạn cần tu&acirc;n theo ti&ecirc;u ch&iacute; "Nhất đế (gốc) &ndash; Nh&igrave; th&acirc;n (thế) &ndash; Tam chi (t&aacute;n) &ndash; Tứ diệp (l&aacute;)" để lựa chọn c&acirc;y mai:</span>

<ul style="padding: 0px 40px;">
<li dir="ltr">
<p dir="ltr"><span style="background-color: transparent; font-size: 12pt;">Gốc c&acirc;y cần phải lớn, khỏe, v&agrave; nếu c&oacute; sợi rễ nổi tr&ecirc;n mặt đất, điều n&agrave;y sẽ l&agrave;m cho c&acirc;y tr&ocirc;ng cổ k&iacute;nh v&agrave; qu&yacute; ph&aacute;i hơn.</span>

</li>
<li dir="ltr">
<p dir="ltr"><span style="background-color: transparent; font-size: 12pt;">Th&acirc;n c&acirc;y mai cần thẳng từ gốc l&ecirc;n đỉnh v&agrave; kh&ocirc;ng bị lồi l&otilde;m hoặc c&oacute; vết sẹo. Th&acirc;n c&acirc;y c&oacute; thể uốn cong theo c&aacute;c h&igrave;nh dạng kh&aacute;c nhau, nhưng c&aacute;c khớp v&agrave; kh&uacute;c uốn phải mềm mại, kh&ocirc;ng g&atilde;y hay gập.</span>

</li>
<li dir="ltr">
<p dir="ltr"><span style="background-color: transparent; font-size: 12pt;">C&acirc;y mai cần phải c&oacute; cấu tr&uacute;c ph&acirc;n tầng tốt, t&aacute;n x&ograve;e rộng v&agrave; kh&ocirc;ng bị lồi hoặc l&otilde;m. C&aacute;c c&agrave;nh ở phần tr&ecirc;n của c&acirc;y kh&ocirc;ng n&ecirc;n che khuất những c&agrave;nh ở ph&iacute;a dưới.</span>

</li>
<li dir="ltr">
<p dir="ltr"><span style="background-color: transparent; font-size: 12pt;">L&aacute; mới vừa nảy m&agrave;u đỏ sẽ l&agrave;m cho c&acirc;y mai nổi bật hơn. Để đạt được sự c&acirc;n đối, c&acirc;y mai n&ecirc;n c&oacute; số lượng l&aacute; non xanh vừa đủ, kh&ocirc;ng qu&aacute; nhiều để hoa c&oacute; thể nổi bật. Qu&aacute; nhiều l&aacute; c&oacute; thể l&agrave;m cho hoa nhỏ v&agrave; mất đi sự quyến rũ.</span>

</li>
</ul>
<p dir="ltr"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 20pt;">3. Chọn chậu cho c&acirc;y mai:</span>

<p dir="ltr"><span style="background-color: transparent; color: #374151; font-family: roboto, sans-serif; font-size: 12pt;">Khi chọn chậu, h&atilde;y đảm bảo rằng đường k&iacute;nh của chậu ph&ugrave; hợp với t&aacute;n c&acirc;y mai. Như vậy, khi nh&igrave;n từ tr&ecirc;n xuống, c&acirc;y v&agrave; chậu sẽ tạo n&ecirc;n một bức tranh c&acirc;n đối. Nếu nh&igrave;n ch&iacute;nh diện, bạn sẽ thấy rằng c&acirc;y v&agrave; chậu ho&agrave;n to&agrave;n kh&ocirc;ng mất c&acirc;n đối với nhau.</span>

<p dir="ltr"><span style="background-color: transparent; color: #374151; font-family: roboto, sans-serif; font-size: 12pt;">Đối với c&acirc;y mai, n&ecirc;n lựa chọn c&acirc;y đ&atilde; được trồng trong chậu một thời gian d&agrave;i v&agrave; ph&aacute;t triển ổn định. Tr&aacute;nh chọn c&acirc;y mới được chuyển v&agrave;o chậu hoặc c&acirc;y đang trong qu&aacute; tr&igrave;nh th&iacute;ch nghi với m&ocirc;i trường chậu mới.</span>

<p dir="ltr"><span style="background-color: transparent; color: #374151; font-family: roboto, sans-serif; font-size: 12pt;">Khi kiểm tra chậu, h&atilde;y xem đất ph&iacute;a tr&ecirc;n c&oacute; cỏ mọc hay kh&ocirc;ng. Điều n&agrave;y chỉ ra rằng c&acirc;y đ&atilde; được trồng trong chậu một thời gian d&agrave;i v&agrave; c&oacute; thể đang ph&aacute;t triển mạnh mẽ. Rễ của c&acirc;y cũng n&ecirc;n b&aacute;m chắc v&agrave;o đất trong chậu v&agrave; kh&ocirc;ng bị nghi&ecirc;ng hoặc đứng chưa vững.</span>

<p dir="ltr"><span style="background-color: transparent; color: #374151; font-family: roboto, sans-serif; font-size: 12pt;">Nhớ lưu &yacute; những b&iacute; quyết tr&ecirc;n để chọn cho m&igrave;nh chậu hoa mai đẹp v&agrave; t&agrave;i lộc cho m&ugrave;a xu&acirc;n n&agrave;y. S&agrave;i G&ograve;n Hoa ch&uacute;c bạn c&oacute; một Tết thật vui vẻ v&agrave; tr&agrave;n đầy may mắn với chậu hoa mai v&agrave;ng tươi đẹp.</span>

<p dir="ltr"><span style="background-color: transparent; color: #374151; font-family: roboto, sans-serif; font-size: 12pt;">XEM TH&Ecirc;M: chi ti&ecirc;́t tại </span>điểm b&aacute;n mai v&agrave;ng

171.225.184.71

an

an

ผู้เยี่ยมชม

annguyenhuynh58@gmail.com

ตอบกระทู้
CAPTCHA Image
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้