ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์

กรุณาอ่านเงื่อนไขของข้อตกลงการใช้งานที่ระบุไว้ในเอกสารนี้ ("ข้อตกลง") อย่างละเอียด

เว็บไซต์ของบอนแบคนี้ (www.bonback.com) “เว็บไซต์” อยู่ภายใต้การดำเนินการของ บริษัท ไก่ดำมหากิจ จำกัด และ/หรือ บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือบริษัทในเครือ “บอนแบค”

เมื่อท่านใช้งานเว็บไซต์นี้ ถือว่าท่านตกลงและยอมรับที่จะผูกพัน ปฏิบัติตามข้อกำหนดการใช้งาน เงื่อนไข และประกาศต่างๆ โดยไม่มีข้อจำกัดหรือเงื่อนไขใดๆ บอนแบคอาจจะเปลี่ยนแปลงข้อตกลงนี้เป็นคราวๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ และการใช้งานเว็บไซต์ของท่านหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะถือว่าท่านยอมรับและตกลงที่จะมีผลผูกพันกับข้อตกลงตามที่เปลี่ยนแปลง หากท่านไม่ยอมรับข้อกำหนดใดๆ กรุณาออกจากและงดใช้งานเว็บไซต์นี้

ข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้ บอนแบคเป็นเจ้าของและมีสิทธิโดยชอบในทรัพย์สินทางปัญญาแต่เพียงผู้เดียว ข้อมูลทั้งหมดได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย บอนแบคอนุญาตให้ท่านเยี่ยมชม คัดลอก ดาวน์โหลด หรือสั่งพิมพ์เนื้อหาบนเว็บไซต์นี้เพื่อวัตถุประสงค์ส่วนบุคคลหรือเพื่อการศึกษาเท่านั้น ห้ามมิให้คัดลอก ปรับเปลี่ยน แก้ไข ส่งผ่าน ทำซ้ำ ทำสำเนา บันทึก และ/หรือสแกนเนื้อหา เพื่อผลประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ และ/หรือดัดแปลงและนำไปใช้งานอื่นๆ ทั้งด้านสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อวิดิทัศน์ อีคอมเมิร์ช หรือเวปไซด์ ไม่ว่าจะรูปแบบใด รวมถึงห้ามใช้ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ในลักษณะใดๆ ที่เป็นการแข่งขันกับบอนแบค นอกจากจะได้รับอนุญาตจากบอนแบคเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น เนื้อหาใดๆ ในข้อตกลงนี้ไม่รวมถึงการอนุญาตหรือให้สิทธิใดๆ ในการใช้เครื่องหมายการค้าใดๆ ของบอนแบคที่แสดงบนเว็บไซต์โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร 

ท่านตกลงที่จะไม่รบกวน หรือพยายามรบกวนการทำงานของเว็บไซต์ ไม่ว่าจะด้วยวิธีการใดๆ รวมถึงจะไม่แสดงหรือประกาศข้อความที่ผิดกฎหมาย เช่น การข่มขู่คุกคาม กล่าวร้าย หมิ่นประมาท ลามกอนาจาร หรือแสดงเนื้อหาใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดการกระทำที่เป็นความผิดทางอาญาหรือฝ่าฝืนกฎหมาย บอนแบคขอสงวนสิทธิ์ในการลบเนื้อหาใดๆ และสามารถใช้ดุลยพินิจเพียงฝ่ายเดียว ที่จะกำจัดหรือระงับการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ การระงับการใช้งานไม่ถือเป็นการสละสิทธิหรือมาตราการใดๆที่บอนแบคมีตามกฏหมาย

บอนแบคใช้ความพยายามอย่างที่ดีสุดเพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลในเว็บไซต์นี้เชื่อถือได้ แต่การใช้งานบนเว็บไซต์นี้ ท่านยอมรับว่า ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้เป็นเพียงข้อมูลทั่วไป ที่อาจไม่ถูกต้องหรือไม่ตรงตามข้อเท็จจริงที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน บอนแบคจะไม่ให้คำรับประกัน ทั้งโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย ว่าข้อมูลต่างๆ บนเว็บไซต์นี้ มีความถูกต้อง น่าเชื่อถือ สามารถนำไปอ้างอิง หรือถูกต้องตามกฎหมาย รวมถึงไม่รับรองว่าเว็บไซต์นี้จะใช้งานได้โดยไม่มีการหยุดชะงัก ไม่มีข้อผิดพลาดหรือไม่มีไวรัส บอนแบคขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ข้อมูลในเว็บไซต์นี้ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือสูญเสียใดๆของท่าน ที่เกิดจากการใช้งานเว็บไซต์นี้   

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านใช้งานเว็บไซต์นี้ จะต้องใช้งานให้เป็นไปตาม “นโยบายความเป็นส่วนตัว” ท่านต้องรับผิดชอบต่อข้อมูลที่ท่านให้ไว้ในการใช้งานเว็บไซต์เพียงฝ่ายเดียว และท่านตกลงที่จะให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่เราเท่านั้น เด็กและเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี จะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองก่อนให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เว็บไซต์นี้

เมื่อท่านได้เข้าสู่เว็บไซต์นี้ ข้อมูลทางเทคนิคบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับการเข้าสู่เว็ปไซต์ของท่านจะถูกเก็บเอาไว้ในรูปแบบของคุกกี้ เพื่อให้บอนแบคพัฒนาการให้บริการ การเข้าสู่เว็บไซต์นี้ถือว่าท่านได้อนุญาตให้เราใช้คุกกี้โดยอัตโนมัติ ท่านสามารถตั้งค่าเบราว์เซอร์เพื่อปฏิเสธการเก็บคุกกี้เพื่อความเป็นส่วนตัวของท่านได้

เว็บไซต์นี้อาจเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ภายนอกที่ดำเนินการโดยบุคคลภายนอก และเว็บไซต์บุคคลภายนอกบางเว็บไซต์อาจมีลิงก์มายังเว็บไซต์นี้เช่นกัน ท่านควรตรวจสอบข้อกำหนดการใช้งาน และระมัดระวังการใช้งานเว็บไซต์บุคคลภายนอกนั้นๆ ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ไว้กับเว็บไซต์เหล่านั้น และ/หรือข้อมูลใดๆ ที่เผยแพร่ลงบนเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกนั้น จะถือว่าเป็นความเสี่ยงของตัวท่านเอง บอนแบคไม่ต้องรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น

เว็บไซต์นี้มีข้อมูลและเนื้อหาเกี่ยวกับบอนแบคและสินค้าที่ผลิตจากบอนแบค มิได้มีเนื้อหาใดๆที่มีเจตนาให้คำแนะนำหรือคำปรึกษาเพื่อสุขภาพหรือทางการแพทย์ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม คำแนะนำใดๆที่บอนแบคให้มาจากมุมมองทางโภชนาการเท่านั้น หากท่านต้องการคำแนะนำหรือคำปรึกษาเพื่อสุขภาพหรือทางการแพทย์ โปรดปรึกษาแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญที่ท่านไว้วางใจ
 
บอนแบคเป็นผู้จัดการและดูแลเว็บไซต์นี้ แม้ว่าเว็บไซต์นี้จะสามารถเข้าได้จากหลากหลายประเทศทั่วโลก แต่ท่านตกลงว่า การใช้งานเว็บไซต์นี้อยู่ถายใต้การบังคับใช้และตีความตามกฏหมายไทย ศาลไทยที่อยู่ในเขตอำนาจ จะมีอำนาจแต่เพียงผู้เดียวในการตัดสินข้อขัดแย้งและข้อพิพาทใดๆ

 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้